Järjestyksenvalvojan peruskurssi. Koulutuksen tavoitteena on antaa Sisäasianministeriön 15.4.2004 antaman määräyksen, koulutusohjeen ja koulutusaineiston mukainen järjestyksenvalvojan peruskoulutus järjestyksenvalvojaksi aikovalle 18-vuotta täyttäneelle henkilölle.

Koulutuksen kesto on 24 tuntia. Koulutus tapahtuu pääsääntöisesti teoriaopetuksena ja osittain tilanneharjoitteluna. Lopuksi järjestetään kirjallinen tentti, jonka hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että 60% vastauksista on oikein. Tentin voi tarvittaessa uusia erillistä korvausta vastaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

 
 
  Koulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea itselleen Järjestyksenvalvojakorttia omalta paikallispoliisiltaan koulutustodistusta vastaan. Kortti on voimassa 5 vuotta myöntämispäivästään alkaen. Samalla henkilö merkitään valtakunnalliseen järjestyksenvalvojarekisteriin ja hän voi toimia järjestyksenvalvojan tehtävissä kaikkialla Suomessa. Peruskurssin käyneellä ei ole säilöönpano-oikeutta eikä ole oikeutettu käyttämään voimankäyttövälineitä. Käsirautojen käyttö kuitenkin sallitaan.

Jos koulutukseen hakeutuva on tuomittu väkivaltarikoksista, huumausainerikoksista taikka muista rikoksista, tulee hänen pyytää omalla kustannuksellaan paikallispoliisilta todistus siitä, voidaanko hänet hyväksyä järjestyksenvalvojaksi. Koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta palauttaa koulutusmaksua, jos henkilölle ei myönnetä järjestyksenvalvojakorttia.

Kouluttajina toimivat kokeneet poliisin valtuuttamat asiantuntijat. Koulutus on turvallista, ja sen järjestäjällä on koulutuksen kattava vastuuvakuutus sekä tapaturmavakuutus. Koulutuksessa esitellään EF-Security Oy:n muita koulutuksia ja myyntituotteita.

Koulutuksen hinta on 122,00€, ja se maksetaan paikan päällä käteisenä tai pankki-/luottokortilla. Ennen koulutuksen aloittamista, kaikilta koulutukseen saapuvilta tarkistetaan henkilöllisyys.


kurssiesite pdf-muodossa
alkavat koulutukset
ilmoittaudu koulutukseen
takaisin koulutussivulle