Järjestyksenvalvojan voimankäyt-
tökurssi.
Koulutuksen tavoitteena on antaa Sisäasianministeriön määräyksen (SM-1999-611/Tu-53) ja siitä 1.10.1999 annetun tulkintaohjeen mukainen järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutus järjestyksenvalvojan peruskurssin suorittaneelle 18-vuotta täyttäneelle henkilölle. Koulutukseen voi osallistua myös ennen peruskurssin suorittamista, mutta järjestyksenvalvojakortin voi saada vasta peruskurssin suorittamisen jälkeen.

 
 
  Koulutuksen sisältö koostuu seuraavista asiakokonaisuuksista:
Vapautuminen, kuljetus, maahanvienti ja hallinta.
Väistö ja torjunta.
Kaasusumutinkoulutus.
Turvallisuustarkastus.
Käsirautojen ja patukan käyttö.
Sovellettu harjoitus.

Koulutus tapahtuu osittain teoriaopetuksena ja pääsääntöisesti tilanneharjoitteluna. Koulutuksen lopuksi järjestetään kirjallinen tentti, jonka hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että 60% vastauksista on oikein. Tentin voi tarvittaessa uusia erillistä korvausta vastaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Kurssilla annetaan myös kaasusumutinkoulutus, josta koulutettava saa erillisen todistuksen.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneen henkilön järjestyksenvalvojakorttiin merkitään voimankäyttökurssin suorittaminen. Voimankäyttökurssin suorittanut henkilö on oikeutettu kantamaan ja käyttämään järjestyksenvalvojan työssään luvallisia voimankäyttövälineitä eli patukkaa ja kaasusumutinta sekä käsirautoja. Lisäksi hänellä on säilöönpano-oikeus.

Jos koulutukseen hakeutuva on tuomittu väkivaltarikoksista, huumausainerikoksista taikka muista rikoksista, tulee hänen pyytää omalla kustannuksellaan paikallispoliisilta ennakkopäätös siitä, voidaanko hänet hyväksyä järjestyksenvalvojaksi. Koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta palauttaa koulutusmaksua, jos henkilölle ei myönnetä järjestyksenvalvojakorttia.

Kouluttajina toimivat kokeneet poliisin valtuuttamat asiantuntijat. Koulutus on turvallista, ja sen järjestäjällä on koulutuksen kattava vastuuvakuutus.

Koulutuksessa esitellään EF-Security Oy:n muita koulutuksia ja myyntituotteita.

Koulutuksen hinta on 122,00€, ja se maksetaan paikan päällä käteisenä tai pankki-/luottokortilla. Ennen koulutuksen aloittamista, kaikilta koulutukseen saapuvilta tarkistetaan henkilöllisyys.


kurssiesite pdf-muodossa
alkavat koulutukset
ilmoittaudu koulutukseen
takaisin koulutussivulle