Vartijan voimankäyttökoulutus, yleinen osa. Kesto vähintään 4 tuntia. Koulutuksen tavoitteena on antaa Sisäasianministeriön asetuksen (781/2002) mukainen vartijan yleinen voimankäyttökoulutus vartijoille sekä myös Järjestyksenvalvojille. Koulutuksen käytyään vartija osaa hätävarjelua, pakkotilaa ja muita voimankäytön valtuuksia koskevat periaatteet ja käytännön perustekniikat. Koulutuksen sisältö muodostuu seuraavista pääotsikoista:

Voimankäytön perusteet, säännökset,
   voimankäyttö, voimankäyttövälineet,
   voimankäyttövälineiden kantaminen.
Kohdehenkilön käyttäytyminen.
Kirjallinen koe.

 
 
  Koulutus tapahtuu teoriaopetuksena ja tilanneharjoitteluna. Koulutuksen lopuksi järjestetään kirjallinen tentti, jonka hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että 60% vastauksista on oikein. Tentin voi tarvittaessa uusia erillistä korvausta vastaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Kouluttajina toimivat kokeneet poliisin valtuuttamat asiantuntijat. Koulutus on turvallista, ja sen järjestäjällä on koulutuksen kattava vastuuvakuutus sekä tapaturmavakuutus.

Koulutuksessa esitellään EF-Security Oy:n muita koulutuksia ja myyntituotteita.

Koulutuksen hinta on 90,00€, ja se maksetaan paikan päällä käteisenä tai pankki-/luottokortilla. Ennen koulutuksen aloittamista, kaikilta koulutukseen saapuvilta tarkistetaan henkilöllisyys ja oikeus osallistua koulutukseen.


kurssiesite pdf-muodossa
alkavat koulutukset
ilmoittaudu koulutukseen
takaisin koulutussivulle