<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT"%> EF-SECURITY - Rekisteriseloste
   
 
 
Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (533/99) 10§. 
 
 
 
Rekisterinpitäjä
EF-Security Oy
Valtionkatu 14
60100 SEINÄJOKI
puh. (06) 4295550
fax (06) 4295555
e-mail: info@ef-security.fi


Yhteyshenkilö
Pasi Säynäjoki, puh. (06) 4295550


Rekisterin nimi
EF-Security Oy -postituslista


Rekisterin käyttötarkoitus

EF-Security Oy -sähköpostimarkkinointi


Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä kiinnostuskohteet


Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma rekisteröityminen ja EF-Security Oy:n asiakastietokanta


Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille


Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteripalvelimelta ei ole yhteyttä julkiseen tietoverkkoon. Palvelin on erotettu palomuurilla.


takaisin