23-11-2001
Laki järjestyksenvalvojista 533/1999.


 
 
 
  Lain lopullinen ja voimassaoleva teksti annettu 22.4.1999. Laki määrittelee ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka järjestyksenvalvojaa koskee järjestyksenvalvontaa suorittaessaan.

www.finlex.fi