Vartijan voimankäyttökoulutus, kaasusumutin (5h)

Vartijan erityinen voimankäyttökoulutus, kaasusumutin. Kesto vähintään 5 tuntia. Koulutuksen tavoitteena on antaa Sisäasiainministeriön asetuksen (781/2002) mukainen vartijan erityinen voimankäyttökoulutus kaasusumuttimen käyttöön vartijaksi tai väliaikaiseksi vartijaksi hyväksytyille henkilöille, jotka ovat suorittaneet vartijan voimankäyttökoulutuksen yleisen osan. Myös Järjestyksenvalvojan kaasusumutinkoulutus muodostuu näistä kahdesta osiosta (yleinen 4h + erityisosa 5h). Koulutuksen käytyään vartija voi kantaa kaasusumutinta vartiointitehtävissä, hän hallitsee kaasusumuttimen käytön ja hallitsee hätävarjelua, pakkotilaa ja muita voimankäytön valtuuksia koskevat periaatteet ja käytännön perustekniikat. Vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan tulee kuitenkin hyväksyä kaasusumuttimen kantaminen kyseisessä vartioimistehtävässä.

Koulutuksen sisältö muodostuu seuraavista pääotsikoista:

  • Vartija kaasusumuttimen haltijana/käyttäjänä.
  • Kaasusumuttimen sisältämät aineet.
  • Kaasusumutin.
  • Kaasusumuttimen käyttö, käytön harjoitus ja ensiapu sekä jälkihoito ja raportointi.
  • Kirjallinen koe ja käytännön tasokoe.

Koulutus tapahtuu teoriaopetuksena ja tilanneharjoitteluna. Koulutuksen lopuksi järjestetään kirjallinen tentti, jonka hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että 60% vastauksista on oikein sekä hyväksytysti suoritettu käytännön koe. Tentin voi tarvittaessa uusia erillistä korvausta vastaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Kouluttajina toimivat kokeneet Sisäasiainministeriön valtuuttamat asiantuntijat. Koulutus on turvallista ja meillä järjestäjänä on koulutuksen kattava vastuuvakuutus sekä tapaturmavakuutus.

Ennen koulutuksen aloittamista, kaikilta koulutukseen saapuvilta tarkistetaan henkilöllisyys ja oikeus osallistua koulutukseen. Järjestyksenvalvojan kaasusumutinkoulutus järjestetään yhden päivän aikana (9h).

Ilmoittautumiset ja tiedustelut koulutuksista puhelimitse 020-785 6550!

Avoinna Ma-Pe 9.30-18.00 La 9.30-15.00  -  puhelin 020-785 6550