Vartijan voimankäyttökoulutus, teleskooppipatukka (5h)

Vartijan erityinen voimankäyttökoulutus, teleskooppipatukka. Kesto vähintään 5 tuntia. Koulutuksen tavoitteena on antaa Sisäasiainministeriön asetuksen (781/2002) mukainen vartijan erityinen voimankäyttökoulutus teleskooppipatukan käyttöön vartijaksi tai väliaikaiseksi vartijaksi hyväksytyille henkilöille, jotka ovat suorittaneet vartijan voimankäyttökoulutuksen yleisen osan. Koulutuksen käytyään vartija voi kantaa teleskooppipatukkaa vartiointitehtävissä, hän hallitsee teleskooppipatukan käytön ja hallitsee hätävarjelua, pakkotilaa ja muita voimankäytön valtuuksia koskevat periaatteet ja käytännön perustekniikat.

Koulutuksessa käytetään laadukkaita ASP® -koulutusvälineitä ja materiaaleja. Käytössä on myös aito suojavarustettu maalihenkilö.

Koulutuksen sisältö muodostuu seuraavista pääotsikoista:

  • Teleskooppipatukka, rakenne, mallit, käyttöönotto, huoltaminen ja ongelmat.
  • Teleskooppipatukan lyönnin vaarallisuus.
  • Teleskooppipatukan käyttö, kantaminen ja kotelotyypit.
  • Ennakointi ja varautuminen torjuntatilanteeseen.
- Lyönnin kohdealueet ja kielletyt alueet.
  • Käyttö ja käskytys eri tilanteissa.
  • Käytön harjoitus.
- Ensiapu, jälkihoito ja raportointi käyttötapauksissa.
  • Kirjallinen koe ja käytännön tasokoe.

Koulutus tapahtuu teoriaopetuksena ja tilanneharjoitteluna. Koulutuksen lopuksi järjestetään kirjallinen tentti, jonka hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että 60% vastauksista on oikein sekä hyväksytysti suoritettu käytännön koe. Tentin voi tarvittaessa uusia erillistä korvausta vastaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Kouluttajina toimivat kokeneet Sisäasiainministeriön ja ASP® :in valtuuttamat asiantuntijat. Koulutus on turvallista ja meillä järjestäjänä on koulutuksen kattava vastuuvakuutus sekä tapaturmavakuutus.

Ennen koulutuksen aloittamista, kaikilta koulutukseen saapuvilta tarkistetaan henkilöllisyys ja oikeus osallistua koulutukseen.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut koulutuksista puhelimitse 020-785 6550!

Avoinna Ma-Pe 9.30-18.00 La 9.30-15.00  -  puhelin 020-785 6550