Vartijan voimankäyttökoulutus, yleinen osa (4h)

Vartijan voimankäyttökoulutus, yleinen osa. Kesto vähintään 4 tuntia. Koulutuksen tavoitteena on antaa Sisäasiainministeriön asetuksen (781/2002) mukainen vartijan yleinen voimankäyttökoulutus vartijoille sekä myös järjestyksenvalvojille. Koulutuksen käytyään oppilas osaa hätävarjelua, pakkotilaa ja voimankäytön valtuuksia koskevat periaatteet ja käytännön perustekniikat.

Koulutuksen sisältö muodostuu seuraavista pääotsikoista:

  • Voimankäytön perusteet, säännökset, voimankäyttö, voimankäyttövälineet, voimankäyttövälineiden kantaminen.
  • Kohdehenkilön käyttäytyminen.
  • Kirjallinen koe.

Koulutus tapahtuu teoriaopetuksena ja tilanneharjoitteluna. Koulutuksen lopuksi järjestetään kirjallinen tentti, jonka hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että 60% vastauksista on oikein. Tentin voi tarvittaessa uusia erillistä korvausta vastaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Kouluttajina toimivat kokeneet Sisäasiainministeriön valtuuttamat asiantuntijat. Koulutus on turvallista ja meillä järjestäjänä on koulutuksen kattava vastuuvakuutus sekä tapaturmavakuutus.

Ennen koulutuksen aloittamista, kaikilta koulutukseen saapuvilta tarkistetaan henkilöllisyys ja oikeus osallistua koulutukseen.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut koulutuksista puhelimitse 020-785 6550!

Avoinna Ma-Pe 9.30-18.00 La 9.30-15.00  -  puhelin 020-785 6550