Ammuntasimulaattorikoulutus. EF-Security järjestää turvallista ase- ja ampumakoulutusta amerikkalaisella LaserShot® -laserammuntasimulaattorilaitteistolla. Yrityksellämme on käytössä viranomaisammunta, toiminta-ammunta- ja viihdeammuntalajien harjoittelemiseen soveltuvat ohjelmistot ja tunnustettu koulutuksellinen erityisasiantuntemus.

 
 
  Omaan koulutustilaamme on rakennettu kiinteästi simulaattoriharjoittelua tukevat rakenteet ja äänentoisto sekä riittävän iso valkokangas. Tarvittaessa voimme tuoda simulaattorin myös asiakkaan omiin tiloihin esimerkiksi asiakastilaisuuksien "pomminvarmaksi" vetonaulaksi. Lisää tietoa asiakastilaisuuksien ohjelman järjestämisestä saat soittamalla numeroomme (06) 4295550.

Järjestämme mielellämme ryhmille kurssimuotoisia koulutuksia. Koulutuksia voimme järjestää pistoolille, kiväärille sekä soveltavaan ammuntaan ja tarkka-ammuntaan liittyen. Aseina näissä koulutuksissa käytetään joko erityisesti simulaattoriammuntaan kehitettyjä aseita, mutta esim. tarkka-ammuntaharjoittelussa oma tuttu kertalaukeava kivääri on mitä parhain harjoitteluväline.

Simulaattoriharjoittelun kulmakivenä ovat haasteellisuus, liikkuvat maalit, välitön palaute sekä turvallisuus. Sisäasiainministeriön valtuuttamana kaupallisena ase- ja ampumakouluttajana noudatamme myös simulaattoriharjoittelussamme tiukkoja aseenkäsittelymääräyksiä sekä muita turvallisuusmääräyksiä.takaisin koulutussivulle